MongolianEnglish (United Kingdom)

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Investor's guide

"Industrial minerals and selected rare metals in Mongolia"

Mineral Resources Authority of Mongolia

Price: 30$

Account number: Turiin san Bank 3406010773

Холбогдох хууль тогтоол журмууд
There are no translations available.

Бичил уурхайн  журам, дүрэм, гэрээ, заавар, маятгууд

  • Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм /Энэ тогтоолыг 2009.4.13 өдрийн 81 тушаалааар хүчингүй болсон./
  • Засгийн газрын тогтоол: Биржийн нэр зарлах тухай /Энэ тогтоолыг 2010.2.17 өдрийн 39 тогтоолоор хүчингүй болсон./
 


Web connection

  • Web of State Institutons of Mongolia

http://www.pmis.gov.mn

  • Ministry of mineral resources and energy

http://www.mm.gov.mn

  • World bank

http://web.worldbank.org

  • For Investors

http://mram.gov.mn/pdac