MongolianEnglish (United Kingdom)

Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

Энд дарж үзнэ үү:

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Энд дарж татаж авна уу

Investor's guide

"Industrial minerals and selected rare metals in Mongolia"

Mineral Resources Authority of Mongolia

Price: 30$

Account number: Turiin san Bank 3406010773

Холбогдох хууль тогтоол журмууд
There are no translations available.

Бичил уурхайн  журам, дүрэм, гэрээ, заавар, маятгууд

  • Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн дүрэм /Энэ тогтоолыг 2009.4.13 өдрийн 81 тушаалааар хүчингүй болсон./
  • Засгийн газрын тогтоол: Биржийн нэр зарлах тухай /Энэ тогтоолыг 2010.2.17 өдрийн 39 тогтоолоор хүчингүй болсон./
 


Web connection

  • Web of State Institutons of Mongolia

http://www.pmis.gov.mn

  • Ministry of mineral resources and energy

http://www.mm.gov.mn

  • World bank

http://web.worldbank.org

  • For Investors

http://mram.gov.mn/pdac