MongolianEnglish (United Kingdom)

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn
11-11

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Investor's guide

"Industrial minerals and selected rare metals in Mongolia"

Mineral Resources Authority of Mongolia

Price: 30$

Account number: Turiin san Bank 3406010773

Дахин сонгон шалгаруулалтад оролцох саналын урилга
Posted: Monday, 22 September 2014 00:00
There are no translations available.

Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2014 оны 216 дугаар тогтоол, Ашигт малтмалын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2014 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн а-66 дугаар  тушаалыг тус тус үндэслэн дор дурдсан талбайд ашигт малтмалын  хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтыг  дахин зарлаж, оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг  санал ирүүлэхийг урьж байна.

Цааш нь...
 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 9 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс авч эхэлнэ
Posted: Friday, 19 September 2014 15:11
There are no translations available.

Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолын хавсралт болон Уул уурхайн сайдын 2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 203 тоот тушаалын дагуу төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг олон нийтэд зарласан. Хууль, тогтоомжоор хориглосон, хязгаарласан талбайтай давхцуулалгүйгээр тооцож үзэхэд нийт нутаг дэвсгэрийн 19.88 хувь  буюу 31.09 сая.га талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож боломжтой бөгөөд үүнээс 13.39 хувийг өргөдлөөр, 6.49 хувийг сонгон шалгаруулалтаар олгоно.

Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд ил тод хүргэх үүднээс хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар олгох ба өргөдөл гаргах дугаарыг 9 дүгээр сарын 24-ны өдрөөс эхлэн www.haiguul.mram.gov.mn цахим хуудсанд хандан авна уу.

Ашигт малтмалын газрын цахим хуудсанд /www.mram.gov.mn www.haiguul.mram.gov.mn/ хандан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлын мэдээлэл, өргөдөл гаргах цахим дугаар авах зааварчилгаа, холбогдох бусад мэдээлэлтэй танилцана уу.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож эхлэснээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоцыг үе шаттайгаар судлан, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг баяжуулах, эдийн засгийн чадавхи, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.

 
Мэдээлэл
Posted: Tuesday, 16 September 2014 21:24
There are no translations available.

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 203 тоот тушаалын дагуу Засгийн газрийн 2014 оны 07 сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолын хавсралтаар төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицолыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Цааш нь...
 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Posted: Wednesday, 17 September 2014 17:42
There are no translations available.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай болон ашиглалтын зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны/ний/ өдрийн 405 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Цааш нь...
 
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээлэл
Posted: Thursday, 11 September 2014 10:26
There are no translations available.

2014 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 89, 220 дугаар тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Цааш нь...
 
8 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд орсон өөрчлөлтийн мэдээ
Posted: Friday, 05 September 2014 10:05
There are no translations available.

Энд дарж татаж авна уу.
 
    « Start  Prev  1  2  3  4  5  6  7  Next  End »


Page 1 of 7

Web connection

  • Web of State Institutons of Mongolia

http://www.pmis.gov.mn

  • Ministry of mineral resources and energy

http://www.mm.gov.mn

  • World bank

http://web.worldbank.org

  • For Investors

http://mram.gov.mn/pdac