MongolianEnglish (United Kingdom)

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn

2015-01-13_14-41-47

eiti

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Өргөдөл хүлээн авах заавар

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 25, Ням гариг, 19:33
Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 25, Ням гариг, 18:09

Ашигт малтмалын газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсч цахим системд VPN төхөөрөмжийг ашиглан дараах хаягаар хандан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн дугаарыг цахимаар олгох системд нэвтэрнэ.www.login.mram.gov.mn

Та цахим систем дэхь“Байгууллагын регистрийн дугаар”гэсэн цонхонд тухайн аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаарийг,“Нууц үг”гэсэн цонхонд байгууллагын регистрийн дугаарын араас залгуулан VPN төхөөрөмжийн серийн дугаарын сүүлийн 4-н оронтой тоог оруулах бөгөөд“Төхөөрөмжийн нууц үг”гэсэн цонхонд VPN төхөөрөмжийн ногоон гэрэлтэй товчийг дарж программчилсан нууц үгийг оруулан системд нэвтэрнэ.

Сануулга:“Төхөөрөмжийн нууц үг”гэсэн цонхонд курсорыг байрлуулж, компьютерийн гарны (keyboard) хэлийг АНГЛИ болгосны дараа VPN төхөөрөмжийн ногоон гэрэлтэй товчийг дарна уу!

 
Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 24, Бямба гариг, 21:32

Шинээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох төрөөс тогтоосон талбайг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл болон бусад хориглосон талбайнуудын давхцалыг арилган өргөдөлөөр олгох талбайн дүрсийг (shape файл) татаж авахаар оруулав.

 
Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 24, Бямба гариг, 13:53

Шинээр ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг олгох төрөөс тогтоосон талбайг уртрагийн 104 градусаар зааглан хуваасан. Эхний ээлжинд нутаг дэвсгэрийн баруун хэсэгт олгогдох бөгөөд 104 градусыг дамнасан өргөдлийн талбайн хувьд талбайн ихэнх хэсэг нь 104 градусын баруун талд орж байвал хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийг хүлээн авах боломжтой болно.

 
Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 23, Баасан гариг, 21:45

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн К-1 маягтад заасан “Тухайн талбайд гүйцэтгэх хайгуулын ажлын төрөл, хэмжээ, өртгийг тусгасан урьдчилсан төсөл (Төсөл хэрэгжүүлэх санхүүгийн чадамжтайг батлах баримт, нотолгоог хавсаргах)” гэсэн баримт бичгийг хавсаргах шаардлагагүй болсоныг мэдэгдье!

 
Зарлал
Posted: 2015 оны 1-р сарын 23, Баасан гариг, 21:06

Ашигт малтмалын газраас хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүсч цахим системд холбогдох VPN төхөөрөмжинд нэвтрэх эрхийн үйлчилгээний хөлсийг зөвхөн ажлын өдөр хүлээн авч уг эрхийг идэвхжүүлэхийг мэдэгдэж байна.

 

Жич: 2015 оны 1 дүгээр сар 24-ний өдөр 11 - 15 цагийн хооронд Кадастрын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээний  өрөөнд хүлээн авч бүртгэнэ.
 


Хуудас 15-с 1

Вэб холбоос

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Геологийн ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://geology.mram.gov.mn

  • Шинэчлэлийн засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org