MongolianEnglish (United Kingdom)

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn
11-11

Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол

Энд дарж татаж авна уу.

INVEST MM

daniel_hertzberg_invest

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг 9 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс авч эхэлнэ
Posted: 2014 оны 9-р сарын 19, Баасан гариг, 15:11

Засгийн газрын 2014 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолын хавсралт болон Уул уурхайн сайдын 2014 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 203 тоот тушаалын дагуу төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлыг олон нийтэд зарласан. Хууль, тогтоомжоор хориглосон, хязгаарласан талбайтай давхцуулалгүйгээр тооцож үзэхэд нийт нутаг дэвсгэрийн 19.88 хувь  буюу 31.09 сая.га талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож боломжтой бөгөөд үүнээс 13.39 хувийг өргөдлөөр, 6.49 хувийг сонгон шалгаруулалтаар олгоно.

Төрийн үйлчилгээг олон нийтэд ил тод хүргэх үүднээс хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл гаргах дугаарыг цахимаар олгох ба өргөдөл гаргах дугаарыг 9 дүгээр сарын 24-ны өдрөөс эхлэн www.haiguul.mram.gov.mn цахим хуудсанд хандан авна уу.

Ашигт малтмалын газрын цахим хуудсанд /www.mram.gov.mn www.haiguul.mram.gov.mn/ хандан хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицлын мэдээлэл, өргөдөл гаргах цахим дугаар авах зааварчилгаа, холбогдох бусад мэдээлэлтэй танилцана уу.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож эхлэснээр Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоцыг үе шаттайгаар судлан, эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг баяжуулах, эдийн засгийн чадавхи, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.

 
Мэдээлэл

 

 

Уул уурхайн сайдын 2014 оны 09 сарын 12-ны өдрийн 203 тоот тушаалын дагуу Засгийн газрийн 2014 оны 07 сарын 28-ны өдрийн 239 дүгээр тогтоолын хавсралтаар төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох талбайн солбицолыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Цааш нь...
 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Posted: 2014 оны 9-р сарын 17, Лхагва гариг, 17:42

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай болон ашиглалтын зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны/ний/ өдрийн 405 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсныг мэдэгдэж байна.

Цааш нь...
 
Экспортод гаргасан ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээлэл
Posted: 2014 оны 9-р сарын 11, Пүрэв гариг, 10:26

2014 оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоол, 2014 оны 89, 220 дугаар тогтоолын дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний олон улсын зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Цааш нь...
 
Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналын урилга
Posted: 2014 оны 8-р сарын 22, Баасан гариг, 14:00

Ашигт малтмалын газар нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 216 тогтоол, Уул уурхайн сайдын  тушаалыг тус тус үндэслэн дор дурьдсан талбайд ашигт малтмалын  хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг  санал ирүүлэхийг урьж байна.

Цааш нь...
 
8 дугаар сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд орсон өөрчлөлтийн мэдээ
Posted: 2014 оны 9-р сарын 05, Баасан гариг, 10:05
Энд дарж татаж авна уу.
 


Хуудас 7-с 1

Вэб холбоос

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Геологийн ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://geology.mram.gov.mn

  • Шинэчлэлийн засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org