MongolianEnglish (United Kingdom)

Мэдээллийн ил тод байдал

iaacmn
11-11

Ашиглалтын өмнөх гэрээ байгуулах журам

Энд дарж татаж авна уу.

Хөрөнгө оруулагчийн гарын авлага

"МОНГОЛ ОРНЫ МЕТАЛЛ БУС БОЛОН ЗАРИМ ХОВОР МЕТАЛЛ АШИГТ МАЛТМАЛ"

Ашигт Малтмалын Газар

Худалдах үнэ: 30$

Төрийн сан банк

Данс: 900018003

Ашигт малтмалын ашиглалтын болон хайгуулын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Posted: 2014 оны 4-р сарын 16, Лхагва гариг, 14:41

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 14-ны/ний/ өдрийн 144 дугаар/дүгээр/ шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

Цааш нь...
 
Улсын төсвөөр хийсэн хайгуулын ажлын нөхөн төлбөрийн хэмжээ тооцох Засгийн газрын 81-р тогтоол
Posted: 2014 оны 4-р сарын 15, Мягмар гариг, 12:00

Энд дарж татаж авна уу.

ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ

 

 
3 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн бүртгэлд орсон өөрчлөлтийн мэдээ
Posted: 2014 оны 4-р сарын 04, Баасан гариг, 16:07
Энд дарж татаж авна уу.
 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Posted: 2014 оны 4-р сарын 04, Баасан гариг, 16:05

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг урьдчилан төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2014 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 120 дугаар шийдвэрээр цуцалсаныг мэдэгдэж байна.

 

Тусгай зөвшөөр-лийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

15520Х

2010.03.11

Архангай

Цахир

Сонгинот уул

Хуади куонеэ  ХХК

2

11478Х

2006.03.14

Ховд

Мөст

Зост-2

Монгол цамхаг ХХК

 

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС

 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн мэдээ
Posted: 2014 оны 4-р сарын 04, Баасан гариг, 16:13
Улсын төсөвт төвлөрөх тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тооцоог аймаг, нийслэлийн хэмжээгээр шинэчлэн гаргасан жагсаалт 4 дүгээр сарын мэдээг энд дарж татаж авна уу.
 
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл барьцаалагч банк санхүүгийн байгууллагуудын анхааралд
Posted: 2014 оны 3-р сарын 31, Даваа гариг, 16:04
2014 оны 4 дүгээр сард ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг хүснэгтэд заасан хугацаанд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 32 дугаар зүйл болон 34 дүгээр зүйлийн 34.4-д заасны дагуу бүрэн төлж бүртгүүлэхийг хүсье.
Цааш нь...
 


Хуудас 10-с 1

Вэб холбоос

  • Уулын ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://inforep.mram.gov.mn

  • Геологийн ажлын тайлан төлөвлөгөө хүлээн авах

http://geology.mram.gov.mn

  • Шинэчлэлийн засгийн газрын вэб сайт

http://zasag.mn/

  • Уул уурхайн яам

http://www.mm.gov.mn

  • Дэлхийн банк

http://web.worldbank.org

  • Уул уурхайн салбарын институцийг бэхжүүлэх техникийн туслалцааны төсөл

http://www.msistap.org